ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ТОКУ

Јавне набавке Општинске управе Србобран

folder ЈН 19/2016 - Реконструкција водоводне мреже у улицама Светог Саве и Миладина Јоцића у насељу Турија
folder ЈН 22/2016 - Услуге: Оглашавање путем новина
folder ЈН 26/2016 - Јавна набавка добара - Софтвер за рад локалне самоуправе
folder ЈНМВ 28/2016 Изградња изливне грађевине на Каналу Бечеј – Богојево (ДТД претходни назив канала) у Србобрану (прикључак таложника на реципијент)
folder ЈН 03/2017 - Бушење и опремање истражно-експлоатационог бунара B-1/III/15 и повезивање са постојећом црпном станицом на изворишту „Поповача“ у Србобрану на к.п. 12/4 к.о. Србобран
folder JH 5/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавкa добара за економско оснаживање избеглих лица
folder ЈН мале вредности бр. 07/2017 - Изградња изливне грађевине
folder ЈН 08/2017 Набавка услуга - за израду пројекта санације атарског пута Сегединац
folder ЈН 09/2017 - Извођење радова на ојачању коловозне конструкције атарског пута у дужини од 610м на к.п. 12280/1,12280/2 и 12279/1 К.О. Србобран
folder ЈН 10/2017 Набавка услуга - израда пројекта реконструкције и изградње објекта градске пијаце
folder ЈН 14/2017 - Набавка канцеларијског материјала
folder ЈН 15/2017 Набавка добара: Нафтних деривата – материјала за саобраћај
folder JH 11/2017 - Доградња Оделења за здравствену заштиту деце Дома Здравља “Др. Ђорђе Бастић“ Србобран
folder JH 16/2017 - Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката Србобран
folder ЈН 13/2017 - Замена дотрајалих и уградња нових вентила у машинским шахтовима
folder JH 11/2017 - Доградња дечијег оделења Дома здравља Србобран
folder JH 19/2017 - Обележавање државних парцела на територији општине Србобран
folder JHMB 22/2017 - Услуге ресторана- угоститељске услуге

Општинска управа Србобран

Адреса: Трг слободе 2, 21480 Србобран

Телефон: +381.21.730.020

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.