ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2018. ГОДИНА

folder ЈН 3/2018 - Извођење радова на реконструкцији дрвореда у улици Светог Саве у Србобрану
folder JHMB 13-2018 Уградња противпожарног система у објекту „Позориштанце“ у Србобрану
folder ЈН бр. 1/2018 нафтни деривати - материјали за саобраћај
folder ЈН бр. 15/2018 Обезбеђење зграда (Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 2 и 4)
folder ЈН 27/2018 - Услуге превођења
folder ЈН RHP-W7-404-160/2018-II - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 7 сеоских домаћинства
folder ЈН 19/2018 - Геодетске услуге
folder ЈН 22/2018 - Изградња трафо станице и електричне мреже у ванграђевинском подручју
folder JН 26/2018 - Обележавање државних и премер државних парцела и израда ситуационих планова
folder ЈН 23/2018 Јавна набавка мале вредности: Геодетско-технички радови на комасацији к.о. Надаљ II
folder ЈН 24/2018 - Набавка и уградња опреме за куглану у спортској хали у Србобрану
folder ЈН бр. 29/2018 - Извођење радова на инвестиционом одржавању дрвених ајнфорт капија на објекту општине
folder ЈН 21/2018 - Јавна набавка добара: Канцеларијског материјала
folder ЈН 28/2018 - Куповина возила за потребе ПС у Србобрану за саобраћајну полицију
folder ЈН 20/2018 - Успостављање система видео надзора
folder ЈН 25/2018 - Извођење радова на инвестиционом одржавању дрвених ајнфорт капија на објекту општине
folder ЈН бр. 2/2018 - Јавна набавка добара: електричне енергије
folder ЈНМВ 5/2018: Набавка путничког аутомобила путем лизинга
folder ЈН бр. 6/2018 - Објављивање информација о животу и раду општине Србобран путем штампаних медија
folder ЈН 07/2018 - Извођење радова на санацији и ојачању атарског пута Сегединац – I фаза
folder ЈН br. 4/2018 - Услуге дневног боравка и услуге личног пратиоца
folder ЈН бр. 8/2018 Услуге помоћ и нега у кући и саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
folder ЈН бр. 9/2018 - Сузбијање комараца на територији општине Србобран
folder JHMB 10-2018 - Побољшање светлосне сигнализације на раскрсници улица  Карађорђеве и Светог Саве (Државни пут II А реда број 100) на км 95+828 у Србобрану 
folder ЈН бр. 11/2018 - Изградња саобраћајнице на кат.парцели 1591/1 КО Србобран – улица солидарности
folder ЈН бр. 12/2018 - Реконструкција саобраћајница у Србобрану, дела Туријске улице и дела улице Дожа Ђерђа и реконструкција пропуста у улици Дожа Ђерђа -I фаза (Туријска улица)
folder ЈН 14/2018 - Организовање манифестације "Петровдански дани 2018.године"
folder ЈН бр. 16/2018 - Израда пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајних површина, инсталација канализације, водовода, гаса, расвете у индустријској зони према Турији
folder ЈНМВ 17/2018 - Израда пројектно-техничке документације реконструкције Трга Слободе у Србобрану
folder ЈНМВ 18/2018 - Услуге социјалне заштите за децу и одрасле са сметњама у менталном и физичком развоју

Општинска управа Србобран

Адреса: Трг слободе 2, 21480 Србобран

Телефон: +381.21.730.020

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.