ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2017. ГОДИНА

folder ЈНМВ 28/2016 Изградња изливне грађевине на Каналу Бечеј – Богојево (ДТД претходни назив канала) у Србобрану (прикључак таложника на реципијент)
folder ЈН 12/2017 - Услуге превођења за потребе ОУ Србобран
folder ЈН 31/2016 - Радови на отресиштима у општини Србобран
folder RHP-W2-404-1/2017-II - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 сеоских домаћинстава
folder ЈН 09/2017 - Извођење радова на ојачању коловозне конструкције атарског пута у дужини од 610м на к.п. 12280/1,12280/2 и 12279/1 К.О. Србобран
folder JHMB 21/2017 Набавка противградних ракета
folder ЈН 03/2017 - Бушење и опремање истражно-експлоатационог бунара B-1/III/15 и повезивање са постојећом црпном станицом на изворишту „Поповача“ у Србобрану на к.п. 12/4 к.о. Србобран
folder ЈН 25/2017 - Јавна набавка мале вредности: Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља “Др Ђорђе Бастић” Србобран
folder ЈН 32/2017 Набавка добара: Рачунара и потребне опреме
folder ЈН 30/2017 Набавка радова: Набавка и постављање Хоризонталне и вертикалне сигнализације у зони маршута за полагање возачког испита
folder ЈН 6/2017 јавна набавка мале вредности - набавка добара: систем за видео надзор
folder ЈН 23/2017 - Јавна набавка добара: Рачунари и потребна опрема
folder ЈН 08/2017 Набавка услуга - за израду пројекта санације атарског пута Сегединац
folder ЈН 26/2017 - Услуге: Крпљење ударних рупа
folder ЈН бр. 35/2017. - Јавна набавка мале вредности - Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу Дома културе у Србобрану
folder ЈН 33-2017 Инвестиционо одржавањe дела објекта општине Трг Слободе бр. 2
folder ЈН мале вредности бр. 07/2017 - Изградња изливне грађевине
folder ЈН 31/2017 Побољшање светлосне сигнализације на раскрсници улица Ј.Ј.Змаја – Вука Караџића – Цара Лазара - Лазе Костића – Карађорђева у Србобрану
folder ЈН бр.27/2017 Предмет јавне набавке РАДОВА: Замена водоводних вентила са пратећом арматуром у водоводним шахтовима у насељеном месту Србобран
folder ЈН 02-2017 - Набавка електричне енергије
folder ЈН 14/2017 - Набавка канцеларијског материјала
folder ЈНМВ 34/2017 - Набавка радова: Завршетак изградње стазе у у парку природе Бељанска бара
folder ЈН 28/2017 - Услуге одржавања и поправке возила
folder ЈН 10/2017 Набавка услуга - израда пројекта реконструкције и изградње објекта градске пијаце
folder ЈН 13/2017 - Замена дотрајалих и уградња нових вентила у машинским шахтовима
folder ЈН 15/2017 Набавка добара: Нафтних деривата – материјала за саобраћај
folder JH 19/2017 - Обележавање државних парцела на територији општине Србобран
folder JHMB 22/2017 - Услуге ресторана- угоститељске услуге
folder JH 20/2017 Оглашавање путем новина
folder JH 11/2017 - Доградња дечијег оделења Дома здравља Србобран
folder JH 5/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавкa добара за економско оснаживање избеглих лица
folder JH 16/2017 - Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката Србобран
folder JH 11/2017 - Доградња Оделења за здравствену заштиту деце Дома Здравља “Др. Ђорђе Бастић“ Србобран
folder JH: RHP-W2-404-1/2017-II, Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 сеоских домаћинстава

Општинска управа Србобран

Адреса: Трг слободе 2, 21480 Србобран

Телефон: +381.21.730.020

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.